3D СКЕНЕР /CBCT/ В K DENT !!!
НЕОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ПЛАН НА ЛЕЧЕНИE !!!

 

В  К-дент се извършват всички видове Рентгенови изследвания в областта на Денталната Медицина:

•    3D диагностика /CBCT/

•    Сегментни рентгенографии

•    ОПГ

•    Рентгенографии на темпоромандибуларни стави

•    Рентгенографии на синуси

•    Телерентгенографии

•    Рентгенография на череп.

Безопасност

С над 2 пъти по малко лъчение от стандартното !!!Прочети повече...

Сигурност

Дигиталните снимки се съхраняват в електронен вид.Прочети повече...

3D /CBCT/

3D образи с минимална доза на облъчване вПрочети повече...

Ортопантомографа в K DENT притежава MRT технология, която автоматично идентефецира индивидуалните особености на пациентите и осигурява необходимите параметри, за да се осигури екзактен образ.