Услуги

“Ортопантомографа в K DENT притежава MRT технология, която автоматично идентефецира индивидуалните особености на пациентите и осигурява необходимите параметри, за да се осигури екзактен образ.”

Пародонтален статус

  Прави се серия от около 14 - 16 периапикални зъбни сегментни снимки. Всички тези рентгенографии дават възможност да се проследи цялостното интраорално състояние на пациента.

Получава се информация за кариеси, периодонтални заболявания и друга патология в челюстите.