Услуги

“Ортопантомографа в K DENT притежава MRT технология, която автоматично идентефецира индивидуалните особености на пациентите и осигурява необходимите параметри, за да се осигури екзактен образ.”

Сегментна Рентгенография

(Периапикална, рентгенография по Dick)

Показват целият зъб – от коронката до края на корена и основата на зъба. Те се използват за откриване на проблеми под венечната линия или в челюстта - патологични изменения в зъбите, абсцеси, кисти и костни промени, свързани с някои болести.

В нашия рентгенов център се правят само Паралелни интраорални снимки, поради значителните предимства, които имат.

Това е техника на снимане, при която се използва филмдържател. Филмдържателите спомагат за отстраняване на грешките при експозиция и намаляване на йонизиращата доза. Полученият рентгенов образ на зъбите е с максимално редуцирано изкривяване и с реални размери.