Услуги

“Ортопантомографа в K DENT притежава MRT технология, която автоматично идентефецира индивидуалните особености на пациентите и осигурява необходимите параметри, за да се осигури екзактен образ.”

Оклузални Рентгенографии (захапка по Simpson, захапка по Belot)

Визуализира се горната или долната челюст.

Иползват се за откриване и локализиране на допълнителни или ретинирали зъби, фрактури на челюстта, в областта на небцето – кисти, абсцеси.

В областта на пода на устата може да се визуализира състоянието на слюнчените жлези.

Тези рентгенови снимки се използват и за локализиране на чужд обект.