Услуги

“Ортопантомографа в K DENT притежава MRT технология, която автоматично идентефецира индивидуалните особености на пациентите и осигурява необходимите параметри, за да се осигури екзактен образ.”

Телерентгенография (Цефалометрична рентгенография)

Прави се съпоставка на зъбните, челюстните и лицевите съотношения спрямо стандартни норми.

Определя се посоката на растеж на зъбите и се прави оценка на промените в зъбните, челюстните и лицевите съотношения.