Услуги

“Ортопантомографа в K DENT притежава MRT технология, която автоматично идентефецира индивидуалните особености на пациентите и осигурява необходимите параметри, за да се осигури екзактен образ.”

Bitewings (кариес диагностика)

   При направата на тези графии се използва филмдържател, който позволява лесно и точно позициониране на рентгеновия филм или дигиталните плаки, показват зъбните коронки на горните и долните зъби на един филм.

  Чрез този тип зъбни снимки се проверява за кариес между зъбите и костна загуба при тежки заболявания на венците или инфекция на зъбите.