Услуги

“Ортопантомографа в K DENT притежава MRT технология, която автоматично идентефецира индивидуалните особености на пациентите и осигурява необходимите параметри, за да се осигури екзактен образ.”

3D /CBCT/

 

Конично-лъчевата компютърна томография(CBCT) представлява техника за получаване на образи за целите на медицината, генерираща 3D образи с минимална доза на облъчване в сравнение с конвенционалния компютърен томограф.
Приложение на 3D изследването в Денталната Медицина:


1.    Орална и лицево-челюстна хирургия – патологични процеси в челюстите, ретинирани зъби, свръхбройни зъби и тяхната позиция спрямо съседни структури, оценка след костен графт, изследване на максиларни синуси, планиране на ортогнатна хирургия
2.    Ендодонтия- диагностика на апикални лезии, коренова фрактура, установяване на ранна коренова резорбция, оценка на кореново лечение
3.    Имплантология- Благодарение на модерното имплантно планиране можете да определите точната позиция на импланта върху 3D модел, изследвайте нивото на костта и заобикалящите анатомични структури, определете точно височината за повдигане на синуса.
4.    Ортодонтия- цефалометрични анализи, оценка на слекетния растеж, смущения в пробива на зъбите, диагностика на цепки в ЛЧО
5.    Диагностика на заболявания на ТМС-точно определяне позицията на кондила във фосата, дислокация на ставния диск, количеството на транслация на кондила във фосата, визуализация на тъканите около ставата
6.    Пародонтология- диагностика на дехисценсия и фенестрация, букални и лингвални дефекти на костта, оценка на резултати от регенеративна пародонтална терапия

Защо да избирате, когато можете да имате всичко?  Всеки детайл, множество изгледи, ефективно и бързо диагностициране.
 •    Пълно зрително поле до 13 см в диаметър
 •    Висока резолюция 75 μm/воксел
 •    Ниска доза на облъчване