Контакти

“Ортопантомографа в K DENT притежава MRT технология, която автоматично идентефецира индивидуалните особености на пациентите и осигурява необходимите параметри, за да се осигури екзактен образ.”

Център

Лице за връзка: Д-р Павел Кръстев
Град: Пловдив
П. Kод: 4000
Адрес: ул. Иван Вазов 33
Телефон: 032/ 62 64 09
Мобилен: 0884 860 360
E-mail: k-dent@mail.bg