За нас

“В рентгеновия център се използва дигитална технология за извършване на дентални рентгенографии, чрез която се получват висококачествени цифрови изображения, при значително намаляване на йонизиращото лъчение на пациентите.”

   Дигиталния ортопантомограф в центъра извършва  29  диагностични програми с минимална доза на  облъчване.  Образът се визуализира на монитор   с високо качество .По този начин значително се подобрява качеството на диагностиката  необходима при лечението в имплантологията , хирургията и ортодонтията.

Използваното лъчение е по-малко от половината на това използвано при конвенционалните апарати.


В  К-дент се извършват всички видове Рентгенови изследвания в областта на стоматологиятa:

•    3d диагностика
•    Сегментни рентгенографии

•    ОПГ
•    Рентгенографии на темпоромандибуларни стави
•    Рентгенографии на синуси
•    Телерентгенографии
•    Рентгенография на череп.

   Дигиталните снимки се съхраняват в електронен вид. По този начин вие можете да споделяте образа и с друг специалист без да се налага повторно снимане.

Качеството на дигиталния образ е значително по – високо от това на обикновения рентгенов филм. Той може да се подобри или да се визуализира в многократно увеличен размер, което позволява на стоматолога по – лесна диагностика.