3D СКЕНЕР /CBCT/ В K DENT !!!
НЕОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ПЛАН НА ЛЕЧЕНИE !!!

Работно време през почивните дни:

Рентгенов кабинет , ул. Иван Вазов 33:

22.09.2016 /Четвъртък/ - 10.00 - 14.00

23.09.2016 / Петък/ - 10.00- 14.00

24.09.2016/ Събота/ - 10.00 - 14.00

25.09.2016/ Неделя/ - Почивен ден

Рентгенов кабинет , ж.к. Тракия, ул Съединение 43

22.09.2016 /Четвъртък/ - Почивен ден

23.09.2016 / Петък/ - 10.00- 14.00

24.09 и 25.09.2106/Събота и Недлея/- Почивни дни

В  К-дент се извършват всички видове Рентгенови изследвания в областта на Денталната Медицина:

•    3D диагностика /CBCT/

•    Сегментни рентгенографии

•    ОПГ

•    Рентгенографии на темпоромандибуларни стави

•    Рентгенографии на синуси

•    Телерентгенографии

•    Рентгенография на череп.

Безопасност

С над 2 пъти по малко лъчение от стандартното !!!Прочети повече...

Сигурност

Дигиталните снимки се съхраняват в електронен вид.Прочети повече...

3 DTS

3D прозорец с размери 5/4/10 см даващ 50 напречни разрезаПрочети повече...

Ортопантомографа в K DENT притежава MRT технология, която автоматично идентефецира индивидуалните особености на пациентите и осигурява необходимите параметри, за да се осигури екзактен образ.